אנגלית תעופתית

אנגלית תעופתית 2018-01-28T13:11:44+00:00

על-פי דרישות ICAO, מחויב כל עובד טיס הפועל בנתיבים בינלאומיים, לעמוד בהצלחה במבחן מטעם רת”א הבוחן את בקיאותו באנגלית תעופתית. המבחן כולל שני חלקים – מבחן בכתב (ממוחשב) ומבחן בע”פ מול צוות בן שני בוחנים, האחד מומחה תעופתי והשני מומחה לשפה האנגלית. תוצאות שני חלקי המבחן משוקללות לציון יחיד עפ”י סקאלת ציונים שקבע ICAO מ-0 עד 6. ציון המעבר הוא 4.

על הנבחנים לעמוד במבחן תקופתי נוסף בתוך מרווח זמן עפ”י מהציון האחרון:

  • ציון 4 – לאחר 3 שנים
  • ציון 5 – לאחר 6 שנים
  • ציון 6 – פטור ממבחן תקופתי לצמיתות

רמת הבקיאות באנגלית נרשמת כהגדר ברישיון הטיס.
לצורך קבלה בחברות התעופה המסחריות נדרש המועמד לרמת בקיאות באנגלית של ציון 5 לפחות.

שירגל-כנפיים הוסמכה כבוחן הרשמי לבקיאות באנגלית מטעם רת”א. המבחנים מתקיימים לפחות אחד בכל חודש במועדים שמפורסמים 30 יום מראש.
שירגל-כנפיים מקיימת קורסי הכנה למבחני הבקיאות באנגלית.
קורסי ההכנה הנם פרונטאליים, ומתבצעים בשתי חלופות משך – קורס בן 8 שעות (יום אחד) או קורס בן 16 שעות (יומיים).

מידע למעוניין להירשם למבחני בקיאות באנגלית:

  • תשלום אגרה לרת”א מהווה תנאי להרשמה ולביצוע הבחינה. יש לצרף לטופס ההרשמה תצלום/עותק סרוק של האגרה או של מסמך חברה המהווה אסמכתא חליפית. יש להציג אגרה מקורית ביום הבחינה
  • מועד לבחינה ע”י שירגל-כנפיים יישלח אליך בדוא”ל. קביעת מועד לבחינה ייחשב כהרשמה מחייבת
  • לנבחן עומדת זכות לבטל השתתפות בבחינה ללא כל הודעה פעם אחת בלבד. ביטול נוסף ללא הודעה מראש מחייב תשלום אגרה מחדש
  • הנבחן מתבקש להודיע על ביטול/שינוי הרשמה למבחן לפחות שבוע מראש. במקרים חריגים תתקבלנה הודעות ביטול/שינוי באתרעה קצרה יותר
  • הנבחן חייב להביא עמו למבחן תעודה מזהה עם תמונה וכן אסמכתא מקורית לתשלום האגרה (או מסמך מקורי של החברה החליפי לאגרה)
  • הנבחן יוכל לערער על תוצאות הבחינה תוך שבוע ימים ממועד קיומה. ניתן להוריד טופס ערר מאתר שירגל-כנפיים. תנאי לטיפול בערר הוא תשלום אגרת ערר
אנגלית תעופתית
טופס הרשמה למבחן אנגלית
טופס ערר למבחן ICAO