על-פי דרישות ICAO, מחויב כל עובד טיס הפועל בנתיבים בינלאומיים, לעמוד בהצלחה במבחן מטעם רת”א הבוחן את בקיאותו באנגלית תעופתית.

מתאריך 01.05.2019 מבחני הבקיאות בשפה האנגלית נערכים במכון “פילת”. מועדי המבחנים מפורסמים באתר “פילת”. לשם קבלת מידע בנושאים הקשורים במבחנים ולשם תיאום מועד למבחנים יש ליצור קשר עם מכון “פילת” בטלפון – 03-7679222.

אנו מקיימים קורסי הכנה למבחני הבקיאות באנגלית.
קורסי ההכנה הינם פרונטאליים, ומתבצעים בשתי חלופות משך – קורס בן 8 שעות (יום אחד) או קורס בן 16 שעות (יומיים).

מבחן הבקיאות כולל שני חלקים – מבחן בכתב (ממוחשב) ומבחן בעל פה.
תוצאות שני חלקי המבחן משוקללות לציון יחיד עפ”י סקאלת ציונים שקבע ICAO מ-0 עד 6. ציון המעבר הוא 4.

על הנבחנים לעמוד במבחן תקופתי נוסף בתוך מרווח זמן מוגדר על פי ציון המבחן האחרון:

  • ציון 4 – לאחר 3 שנים
  • ציון 5 – לאחר 6 שנים
  • ציון 6 – פטור ממבחן תקופתי לצמיתות

רמת הבקיאות באנגלית נרשמת כהגדר ברישיון הטיס.
לצורך קבלה בחברות התעופה המסחריות נדרש המועמד לרמת בקיאות באנגלית של ציון 5 לפחות.
הרחבה נוספת בנושא המבחן ניתן למצוא באתר רת”א.

אנגלית תעופתית