אנגלית תעופתית

אנגלית תעופתית2019-01-28T09:15:43+00:00

על-פי דרישות ICAO, מחויב כל עובד טיס הפועל בנתיבים בינלאומיים, לעמוד בהצלחה במבחן מטעם רת”א הבוחן את בקיאותו באנגלית תעופתית.

אנו הוסמכנו כבוחן הרשמי לבקיאות באנגלית מטעם רת”א. המבחנים מתקיימים לפחות אחת לחודש במועדים המפורסמים 30 יום מראש.

אנו מקיימים קורסי הכנה למבחני הבקיאות באנגלית.
קורסי ההכנה הינם פרונטאליים, ומתבצעים בשתי חלופות משך – קורס בן 8 שעות (יום אחד) או קורס בן 16 שעות (יומיים).

מבחן הבקיאות כולל שני חלקים – מבחן בכתב (ממוחשב) ומבחן בעל פה מול צוות של שני בוחנים, האחד מומחה תעופתי והשני מומחה לשפה האנגלית.
תוצאות שני חלקי המבחן משוקללות לציון יחיד עפ”י סקאלת ציונים שקבע ICAO מ-0 עד 6. ציון המעבר הוא 4.

על הנבחנים לעמוד במבחן תקופתי נוסף בתוך מרווח זמן מוגדר על פי ציון המבחן האחרון:

  • ציון 4 – לאחר 3 שנים
  • ציון 5 – לאחר 6 שנים
  • ציון 6 – פטור ממבחן תקופתי לצמיתות

רמת הבקיאות באנגלית נרשמת כהגדר ברישיון הטיס.
לצורך קבלה בחברות התעופה המסחריות נדרש המועמד לרמת בקיאות באנגלית של ציון 5 לפחות.
הרחבה נוספת בנושא המבחן ניתן למצוא באתר רת”א.

מידע למעוניין להירשם למבחני בקיאות באנגלית:

  • תשלום אגרה לרת”א מהווה תנאי להרשמה ולביצוע הבחינה. יש לצרף לטופס ההרשמה תצלום/עותק סרוק של האגרה או של מסמך חברה המהווה אסמכתא חליפית.
  • מועד לבחינה ע”י שירגל-כנפיים יישלח אליך בדוא”ל. קביעת מועד לבחינה ייחשב כהרשמה מחייבת.
  • הנבחן מתבקש להודיע על ביטול/שינוי הרשמה למבחן לפחות שבוע מראש. במקרים חריגים תתקבלנה הודעות ביטול/שינוי באתרעה קצרה יותר
  • לנבחן עומדת זכות לבטל השתתפות בבחינה ללא כל הודעה פעם אחת בלבד. ביטול נוסף ללא הודעה מראש מחייב תשלום אגרה מחדש.
  • הנבחן חייב להביא עמו למבחן תעודה מזהה עם תמונה וכן אסמכתא מקורית לתשלום האגרה (או מסמך מקורי של החברה החליפי לאגרה).
  • הנבחן יוכל לערער על תוצאות הבחינה תוך שבוע ימים ממועד קיומה. ניתן להוריד טופס ערר מאתר שירגל-כנפיים. תנאי לטיפול בערר הוא תשלום אגרת ערר.
אנגלית תעופתית
טופס הרשמה למבחן אנגלית
טופס ערר למבחן ICAO