רישיון טייס מתלמד

על מנת להתחיל בהכשרה לרישיון טייס פרטי וכדי לאפשר טיסות יחיד במסגרת ההכשרה נדרש החניך להחזיק ברישיון מתלמד.

התנאים לקבלת רישיון מתלמד:

 • מלאו למבקש 17 שנה ביום הגשת הבקשה לרישיון
 • קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית או את הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות
 • הגיש בקשה לקבלת רישיון טייס מתלמד לרשות הרישוי באמצעות בית הספר לטיסה בו הוא לומד או באמצעות המדריך האישי שלו
 • המציא לרשות הרישוי קבלה על תשלום אגרת רישיון טייס מתלמד

רישיון הטיס הבסיסי ביותר, אשר מאפשר טיסה בכללי טיסת ראייה בלבד, בארץ ולחו”ל. בעל רישיון טייס פרטי רשאי להטיס אנשים שלא בתשלום (חברים, בני משפחה).

התנאים לקבלת רישיון טייס פרטי:

 • קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרישיון
 • הגיש בקשה לרשות הרישוי לקבלת רישיון טייס פרטי
 • מחזיק ברישיון אלחוטאי טיס לרדיו־טלפון (RT)
 • צבר לפחות 40 שעות טיסה מתוכן 15 שעות טיסת יחיד (מספר השעות בפועל עומד בדרך כלל על 50-60 שעות)
 • עמד במבחן מעשי אחד הכולל שני חלקים: הכרת תפעול המטוס וניווט
 • עמד במבחנים עיוניים מטעם רת”א לרישיון טייס פרטי

מבחנים עיוניים לרישיון טייס פרטי (מטוס):

 • מטאורולוגיה
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 • חוקה
 • נווטות ותכנון טיסת ניווט
 • ביצועי אנוש
 • רדיו-טלפון

למידע נוסף אודות מקצועות התיאוריה השונים לחצו כאן.

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית. ציון המעבר של כל המבחנים הינו 70 למעט מבחן מבנה מטוס בספר סגור, בו ציון המעבר הינו 80.

טייס פרטי
מטוס קל בטיסה מעל שדות
מטוס פרטי בחנייה מול השקיעה