רדיו טלפון (R/T)

רדיו טלפון (R/T) 2018-01-17T17:33:08+00:00

עבור כל רישיונות הטיס נדרש מעבר מבחן רדיו-טלפון (R/T) מטעם משרד התקשורת.
לאחר מעבר מוצלח של המבחן תישלח אל הנבחן בדואר רשום תעודת R/T ממשרד התקשורת.
יש לעבור מבחן R/T פעם אחת עבור הרישיון הראשון, והרישיון שיתקבל יהיה תקף עבור כל הרישיונות הבאים.

מבחני רדיו-טלפון נערכים מספר פעמים בשנה במתקני שירגל-כנפיים.
מועדי המבחנים אינם קבועים מראש.
לברור מועדי המבחנים יש להתקשר למשרד התקשורת בטלפון 03-5198269 או למשרדי שירגל-כנפיים.

המכללה מקיימת קורסי הכנה פרונטאליים למבחן רדיו-טלפון.
הקורסים הנם בני 8 שעות (יום אחד).
כמו-כן ניתנת אפשרות ללימוד מרחוק בעזרת מערכת הלימוד האינטרנטית.

רדיו טלפון