עבור כל רישיונות הטיס נדרש מעבר מבחן רדיו-טלפון (R/T).
יש לעבור מבחן R/T פעם אחת עבור הרישיון הראשון, והרישיון שיתקבל יהיה תקף עבור כל הרישיונות הבאים.

מבחני רדיו-טלפון נערכים במכון “פילת”. תאריכי המבחנים מפורסמים באתר “פילת”.
לתיאום מועד ולקבלת מידע נוסף בנושאים הנוגעים למבחנים יש ליצור קשר עם מכון “פילת” בטלפון – 03-7679222.

אנו מקיימים קורסי הכנה פרונטאליים למבחן רדיו-טלפון. הקורס הינו בן 8 שעות – יום לימודים אחד.
כמו-כן ניתנת אפשרות ללימוד מרחוק בעזרת מערכת הלימוד האינטרנטית.

רדיו טלפון