רדיו טלפון (R/T)

רדיו טלפון (R/T)2018-04-09T13:05:11+00:00

עבור כל רישיונות הטיס נדרש מעבר מבחן רדיו-טלפון (R/T) מטעם משרד התקשורת.

אנו מקיימים קורסי הכנה פרונטאליים למבחן רדיו-טלפון. הקורס הינו בן 8 שעות – יום לימודים אחד.
כמו-כן ניתנת אפשרות ללימוד מרחוק בעזרת מערכת הלימוד האינטרנטית.

מבחני רדיו-טלפון נערכים מספר פעמים בשנה במשרדי החברה.

יש לעבור מבחן R/T פעם אחת עבור הרישיון הראשון, והרישיון שיתקבל יהיה תקף עבור כל הרישיונות הבאים.

לאחר מעבר מוצלח של המבחן תישלח אל הנבחן בדואר רשום תעודת R/T ממשרד התקשורת.

מועדי המבחנים אינם קבועים מראש. לבירור מועדי המבחנים ניתן –
– לבדוק באתר משרד התקשורת
 – להתקשר למשרד התקשורת בטלפון 03-5198269
 – להתקשר למשרדיי החברה

רדיו טלפון