זהו רישיון הטיס הגבוה ביותר, אשר מקנה כשירות לשמש כקברניט בנתיבי טיסה בינלאומיים.

התנאים לקבלת רישיון ALTP:

 • מלאו למבקש 23 שנה
 • קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה (דרגה 1) תקפה
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרישיון
 • מחזיק ברישיון טייס פרטי או רישיון מסחרי (בדרך כלל רישיון מסחרי + הגדר מכשירים)
 • צבר לפחות 1,500 שעות טיסה שבוצעו תוך 10 שנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, מתוכן 100 שעות טיסת לילה, 250 שעות כטייס מפקד, 100 שעות טיסת ניווט, 75 שעות טיסת מכשירים, 250 שעות על מטוס רב-מנועי

 מבחנים עיוניים לטייס תובלה בנתיבי אוויר:

 • מטאורולוגיה
 • ידע טכני כללי
 • חוקה
 • נווטות + מרשם
 • תכנון טיסה
 • עזרי רדיו לניווט
 • מכשירים ומגנטיזם
 • ביצועי אנוש

כל המבחנים הנם בשפה האנגלית (למעט “קבצי חוקת אוויר” במסגרת נושא חוקה)

רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר (ALTP)