על מנת להטיס דאון, יש לבצע רשיון טיס פרטי.

מבחנים עיוניים לרישיון טייס פרטי (אז”מ/דאון):

  • חוקה
  • מטאורולוגיה
  • נווטות
  • ידע טכני כללי
  • ספר מטוס סגור
  • ביצועי אנוש
  • רדיו-טלפון

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית.

דאון