רישיון טכנאי בסיסי כלי-טיס

טכנאית בהדרכה
תקריב של מנוע מטוס במבט אחורי