ההיתר מיועד למטיסי כלי טיס בלתי מאוישים להם הוא נדרש.

תקנות הטיס מגדירות כי כל כלי טיס בלתי מאוייש שמשקלו עולה על 300 גרם ומופעל בצורה מסחרית, מחייב היתר מטיס.

קיימת הפרדה ברישוי בין מטיסי חוץ, המטיסים את הכטב”ם בקשר עין לפי מטיסי פנים המטיסים אותו באמצעות קרון הפעלה.

המבחנים המבוצעים הינם בשפה העברית בנושאים הבאים:

  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקה
  • נווטות (רק למטיסי פנים)
  • רדיו טלפון (רק למטיסי פנים)
  • ביצועי אנוש

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית.

כטב”מ באוויר