תדריכני טיס פועלים במסגרת רשות שדות התעופה ותפקידם בין השאר לאשר תוכניות טיסה, לספק נתונים ותידרוך לביצוע טיסות.

קבלת רישיון מותנית בצבירת שעות תחת השגחת תדריכן מוסמך ועל כן יכולה להתבצע רק לעובדי רשות שדות התעופה.

המבחנים המבוצעים הינם בנושאים הבאים:

  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקה ישראלית
  • נווטות
  • הכרת פמ”ת ודפיות גישה לשדות תעופה (הבחינה בשפה האנגלית).