רת”א דורשת מכל מבקש רישיון או מבקש הגדר להוכיח ידע מקצועי (קרי, לעבור בהצלחה מבחן עיוני) בנושא ביצועי אנוש (Human Performance).

לכל סוג רישיון עובד טיס קיימת דרישת ידע ספציפית בנושא ביצועי אנוש, התואמת את רמת הרישיון או ההגדר. ככל שרמת הרישיון גבוהה יותר, דרישת הידע מקיפה יותר. כמו כן קיימת התאמת דרישת הידע ושפת הבחינה (עברית או אנגלית) לסוג הרישיון.

אנו מספקים באמצעות מערכת הלימוד האינטרנטית לומדות ומבחני תרגול ייעודיים בנושא ביצועי אנוש, עפ”י דרישות הידע של רת”א עבור כל רישיון והגדר. כמו-כן, עבור גופים המעוניינים בכך, מסופק קורס פרונטאלי בנושא ביצועי אנוש.

מאחר והוכחת הידע בנושא ביצועי אנוש אינה תנאי מחייב לקבלת רישיון או הגדר, רכישת הקורס בנושא זה אינה כלולה במחיר הקורס הבסיסי לרישיון/הגדר, והיא מתומחרת ומשולמת בנפרד. עם זאת, עבור מי שרוכש קורס ביצועי אנוש בצמוד לרכישת קורס לרישיון/הגדר ניתנת הנחה משמעותית בהשוואה למחירו עבור מי שרוכש אותו כקורס יחיד.

טיסיים במטוס