היתר מטיס רב-להב (עד 4 ק”ג)

היתר מטיס רב-להב (עד 4 ק”ג)2018-01-23T17:25:42+00:00

מטיסי רב-להב (QUADCOPTER) קטנים, שמשקלם נמוך מארבעה ק”ג המופעלים מסחרית מחויבים בהיתר להטסתו.

לצורך קבלת היתר עבור כלי טיס אלו, הוגדרה מתכונת בחינה מצומצמת יותר מזו של היתר הטסת כטב”מ רגילה.

הבחינה העיונית להיתר מבוצעת כבחינה משולבת בנושאי מטאורולוגיה , ידע טכני וחוקה.

בנוסף נדרש המבקש היתר זו לחתום על הצהרת בריאות ועל הצהרה כי הטיס רב-להב בהשגחת מדריך המוסמך לכך.

רב להב