מטיסי רב-להב (QUADCOPTER) קטנים, שמשקלם נמוך מ-25 ק”ג המופעלים מסחרית מחויבים בהיתר להטסתם.

לצורך קבלת היתר עבור כלי טיס אלו, הוגדרה מתכונת בחינה מצומצמת יותר מזו של היתר הטסת כטב”מ רגילה.

הבחינה העיונית להיתר מבוצעת כבחינה אחת משולבת בנושאי מטאורולוגיה , ידע טכני וחוקה.

רב להב