בעל הגדר מכשירים יכול לבצע טיסה על פי כט”מ (כללי טיסת מכשירים – IFR), טיסה זו יכולה להתקיים בתנאי ראייה – ( VMC  Visual Meteorological condition ) או בתנאי אל-ראות IMC – Instrumental Meteorological Condition). ניתן להוסיף הגדר מכשירים לרישיון טיס פרטי ולרישיון טיס מסחרי.

טיסת מכשירים כוללת שימוש במכשירי הטיסה בסיסיים במטוס, וכן במכשירי הניווט במטוס -VOR, ADF, GPS, ILS. ההגדר כולל ביצוע תהליכי עזיבה לאחר המראה, גישה לנחיתה וטיסה בנתיבי IFR על-פי הכללים הבינלאומיים.

התנאים לקבלת הגדר מכשירים:

  • מחזיק לפחות ברישיון טייס פרטי עם הגדר כלי טיס מתאים להגדר מכשירים
  • מחזיק בתעודה רפואית תקפה המאשרת כי הוא עומד גם בדרישות הרפואיות לצורך קבלת הגדר מכשירים
  • צבר 125 שעות טיסה מהן לפחות 50 כטייס מפקד בטיסות ניווט
  • ביצע הכשרה בת 40 שעות אימון, מחציתן בטיסה על מטוס ממוכשר ומחציתן במאמן (סימולטור) מאושר לאימון זה

מבחנים עיוניים להגדר מכשירים:

  • עזרי רדיו לניווט
  • חוקה
  • תכנון טיסה
  • ביצועי אנוש

כל המבחנים בשפה האנגלית

תקנות הרישוי למטיסי כלי טיס בלתי מאוישים אינן מעוגנות בשלב זה בתקנות רישוי עובדי טיס אלא במסגרת זמנית של היתרים.

ידית עוצמת מנועים
טיסת מכשירים בלילה