היתר מדריך מטיס כטב”מ

היתר מדריך מטיס כטב”מ 2018-01-23T15:56:07+00:00

היתר מיועד למדריכי מטיסי כלי טיס בלתי מאוישים בחברות ובתי ספר להוראת טיס לכטב”ם.

קיימת הפרדה ברישוי בין מטיסי חוץ, מטיסי פנים ומטיסי רב-להב.

המבחנים המבוצעים הינם בשפה העברית בנושאים הבאים:

  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקה
  • נווטות (רק למטיסי פנים)
  • עקרונות הדרכה.
  • ביצועי אנוש (תשלום נפרד)

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית. מיון המעבר הנדרש לכל המבחנים הינו 80 למעט חוקה בו ציון המעבר הינו 90.

הדרכה על הטסת כטבמ