היתר מיועד למדריכי מטיסי כלי טיס בלתי מאוישים בחברות ובתי ספר להוראת טיס לכטב”ם.

קיימת הפרדה ברישוי בין מדריך בעל הגדר הטסת חוץ ומדריך בעל הגדר הטסת פנים.

המבחנים המבוצעים הינם בשפה העברית בנושאים הבאים:י

  • חוקה
  • עקרונות הדרכה
  • ביצועי אנוש

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית. ציון המעבר הנדרש לכל המבחנים הינו 80 למעט חוקה בו ציון המעבר הינו 90.

הדרכה על הטסת כטבמ