היתר מדריך מטיס כטב"ם

היתר מדריך מטיס כטב"ם2018-03-25T12:43:58+00:00

היתר מיועד למדריכי מטיסי כלי טיס בלתי מאוישים בחברות ובתי ספר להוראת טיס לכטב"ם.

קיימת הפרדה ברישוי בין מדריך בעל הגדר הטסת חוץ ומדריל בעל הגדר הטסת פנים.

המבחנים המבוצעים הינם בשפה העברית בנושאים הבאים:

  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקה
  • נווטות (רק למטיסי פנים)
  • עקרונות הדרכה
  • ביצועי אנוש

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית. מיון המעבר הנדרש לכל המבחנים הינו 80 למעט חוקה בו ציון המעבר הינו 90.

הדרכה על הטסת כטבמ