שירגל-כנפיים, מכללה לתעופה בע”מ (להלן: שירגל- כנפיים), הינה המכללה המובילה בישראל, בדגש על הכנה למבחנים העיוניים לרישיונות והגדרי טיס, מטעם רשות התעופה האזרחית בישראל (רת”א).

שירגל כנפיים מחזיקה ברישיון מטעם רת”א כבית ספר לטיסה לפי סעיף 14(א) לחוק הטיס התשע”א -2011, תקנות רישוי שירותי תעופה (בתי ספר להוראת טיס), התשע”א- 2011, כמשמעו בתקנות הטייס, תקנות רישוי שרותי תעופה ( בתי ספר להוראת טיסה), תשל”א-1971.

שירגל כנפיים( לרבות חברות האם שלה) פועלת מאז 1985. במהלך שנות פעילותה למדו בקורסים השונים של שירגל- כנפיים, למעלה מ- 15,000 תלמידים!

המכללה מספקת את השירותים הבאים:

על תלמידי שירגל- כנפים נמנים טייסים יוצאי חיל האוויר המציגים מועמדות לחברות התעופה המסחריות, טייסים פעילים של חיל-האוויר, טייסים המועסקים בחברות המסחריות, טייסי התעופה הכללית, פקחי טיסה ובקרי תעבורה אזרחיים וצבאיים, מפעילי כלי טיס בלתי מאויישים ועוד.

שירגל- כנפיים מספקת שירותי הדרכה לחיל- האוויר.

שירגל-כנפיים מספקת שירותי הדרכה לעובדי הטיס של רש”ת.

שירגל- כנפיים מספקת מדריכים ישראלים וזרים למאמן פקחים של רש”ת.

שירגל- כנפייםמקיימת קורסי הכנה למבחני רת”א לרדיו טלפון ולהגדר בקיאות אנגלית תעופתית.

קביעת מזוזה במשרדים החדשים
שיעור בכיתת לימוד