רישיון טייס מסחרי (CPL)

רישיון טייס מסחרי (CPL) 2018-01-24T11:01:11+00:00

רישיון טייס מסחרי מאפשר הטסת נוסעים ומטענים בשכר. רישיון זה מאפשר תעסוקה בשכר בתעופה הכללית ומהווה שלב הכרחי בדרך לתעסוקה בחברות התעופה המסחריות הגדולות (שדרישות הסף לקבלה אליהן גבוהות מדרישות המינימום לרישיון מסחרי).

שירגל-כנפיים מכשירה טייסים לתעסוקה באל-על ובחברות התעופה המסחריות האחרות בישראל.

 שירגל-כנפיים מספקת הדרכה עיונית לרישיונות ולהגדרים המהווים תנאי סף לקבלה לאל-על, הכוללים: רישיון טייס מסחרי, הגדר מכשירים, הגדר קבוצה ג’ (רב-מנועי סילוני), הגדר בקיאות באנגלית (ציון 5 לפחות). כל הנ”ל כוללים מבחן ביצועי אנוש.

שירגל-כנפיים מזכה בהנחה מיוחדת את טייסי חיל האוויר אשר רוכשים את חבילת ההכשרות המלאה הנדרשת להגשת מועמדות לאל-על.

שירגל-כנפיים מכשירה עבור חברות התעופה מהנדסי טיס וקציני מבצעים (דיספצ’רים).

התנאים לקבלת רישיון טייס מסחרי:

 • מלאו למבקש 18 שנה
 • קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרישיון
 • מחזיק ברישיון מתלמד או רישיון טייס פרטי
 • מחזיק ברישיון אלחוטאי טיס לרדיו־טלפון (RT) מטעם משרד התקשורת
 • צבר לפחות 200 שעות טיסה כטייס, או 150 שעות טיסה אם עבר קורס אימונים בבית ספר להוראת טיס בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרישיון
 • הערה: ברוב החברות נדרש בנוסף לרישיון המסחרי גם הגדר מכשירים

מבחנים עיוניים לרישיון טייס מסחרי:

 • מטאורולוגיה
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 • חוקה
 • נווטות
 • תכנון טיסה + מרשם
 • ביצועי אנוש (תשלום נפרד)

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית.

טייס בנחיתה
מטוס מסחרי מחובר לשרוול