רישיון טייס מסחרי מאפשר הטסת נוסעים ומטענים בשכר. רישיון זה מאפשר תעסוקה בשכר בתעופה הכללית ומהווה שלב הכרחי בדרך לתעסוקה בחברות התעופה המסחריות הגדולות (שדרישות הסף לקבלה אליהן גבוהות מדרישות המינימום לרישיון מסחרי).

התנאים לקבלת רישיון טייס מסחרי:

 • מלאו למבקש 18 שנה
 • קורא, מדבר ומבין את הלשון העברית ואת הלשון האנגלית הטכנית המקובלת בתעופה
 • מחזיק בתעודה רפואית מתאימה תקפה
 • מחזיק באישור העדר הרשעות פליליות שניתן לו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לרישיון
 • מחזיק ברישיון מתלמד או רישיון טייס פרטי
 • מחזיק ברישיון אלחוטאי טיס לרדיו־טלפון (RT)
 • צבר לפחות 200 שעות טיסה כטייס, או 150 שעות טיסה אם עבר קורס אימונים בבית ספר להוראת טיס בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הרישיון
 • הערה: ברוב החברות נדרש בנוסף לרישיון המסחרי גם הגדר מכשירים

מבחנים עיוניים לרישיון טייס מסחרי:

 • מטאורולוגיה
 • ידע טכני כללי
 • ספר מטוס פתוח
 • ספר מטוס סגור
 • חוקה
 • נווטות
 • תכנון טיסה + מרשם
 • ביצועי אנוש

כל המבחנים העיוניים הנם בעברית.

טייס בנחיתה
מטוס מסחרי מחובר לשרוול