מפקחי תעבורה אווירית פועלים במסגרת רשות שדות התעופה וחייל האוויר ותפקידם לפקח על תעבורת המטוסים במרחבי הטיסה ובתחומי שדות התעופה.

קבלת רישיון מותנית בצבירת שעות תחת השגחת מפקח טיסה מוסמך ועל כן יכולה להתבצע רק לעובדי רשות שדות התעופה ואנשי חיל האוויר.

המבחנים המבוצעים הינם בנושאים הבאים:

  • מטאורולוגיה
  • ידע טכני כללי
  • חוקה ישראלית
  • נווטות
  • הכרת פמ”ת ודפיות גישה לשדות תעופה (הבחינה בשפה האנגלית).
  • חוקה בין לאומית
מפקח על תנועה אווירית