רישיונות טיס

 • רישיון טיס פרטי (PPL)

 • רישיון טיס מסחרי (CPL)

 • רישיון מדריך טיס

 • רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר (ALTP)

 • רישיון אווירון זעיר מימדים (אז”מ)

 • רישיון דאון

הגדרי טיס

 • הגדר מכשירים

 • הגדר דו-מנועי (קבוצה ב’)

 • הגדר למטוסי סילון רב-מנועיים (קבוצה ג’)

 • הגדר למטוסי טורבו-פרופ (קבוצה ד’)

רישיונות והסמכות של עובדי טיס

 • היתר מטיס כטב”מ

 • היתר מדריך מטיס כטב”מ

 • היתר מטיס רב-להב (עד 4 ק”ג)

 • רישיון קצין מבצעים

 • רישיון תדריכן מודיעין-טיס

 • רישיון מפקח על תנועה אווירית

 • רישיון טכנאי בסיסי כלי-טיס (טכבכ”ט)

קורסים נוספים

 • רדיו טלפון

 • בקיאות באנגלית

 • ביצועי אנוש

ידית עוצמת מנועים
טייס בטיסה