רישיון מדריך טיס מאפשר למחזיק בו להדריך חניכי טיס. עבור טייסי התעופה הכללית מאפשר רישיון זה לעסוק בהדרכת טיס כמקצוע ואף לצבור שעות טיסה ללא עלות אישית.
יש שלוש רמות לרישיון מדריך טיס: הדרכה רגילה; הדרכת מכשירים; הדרכת רב-מנועי.

התנאים לקבלת רישיון מדריך טיס:

 • המבקש מחזיק ברישיון טייס מסחרי
 • מחזיק בהגדר מכשירים (לא מחויב עפ”י התקנות אך רצוי ביותר)
 • 400 שעות טיסה
 • עבר קורס מדר”ט אזרחי או בחיל האוויר
 • עבר מבחנים עיוניים בציון 80 לפחות למעט מבחן חוקה בו הציון הנדרש הינו 90 לפחות.

המבחנים העיוניים לרישיון מדריך טיס:

 • מטאורולוגיה
 • ידע טכני כללי + מכניקת טיסה
 • מצבי ומכשירי טיסה
 • חוקה
 • נווטות
 • תכנון טיסה + מרשם
 • עקרונות הדרכה
 • ביצועי אנוש
 הדרכת טייסים
טייסים בהדרכה