הגדר זה מאפשר לטייס להטיס מטוס בעל מנוע טורבו-פרופ בעל פסיעה משתנה.
הגדר זה (Group D) נדרש למי שמתכוון להגיש מועמדות לחברות המפעילות מטוסים המצוידים במנוע טורבו-פרופ, כמו מטוסי ריסוס וכיבוי, או להפעיל מטוס כזה ברישום פרטי.

המבחן מבוצע כמבחן משולב הכולל מאה שאלות ידע טכני כללי, בעיקר בנושאי המנוע עצמו ומערכת שינוי הפסיעה והוא נערך בשפה האנגלית.
היות ותוקפו של המבחן מוגבל, מומלץ לגשת למבחן ברת”א לפני תחילת טיסות על מטוסים מסוג זה.

מטוס טורבו-פרופ