מה הם מקצועות הלימוד העיוניים בקורס הטיס?

קבלת רישיון או הגדר מחייבת מעבר מבחנים עיוניים ומבחנים טיסתיים מעשיים ברשות התעופה האזרחית ( רת”א).

בדף זה נכיר את מקצועות הליבה בתיאוריה לטיסה.

ידיעת תנאי מזג האוויר השוררים באיזור בו מתכנן הטייס לטוס, היא מרכיב קריטי בהכנה לטיסה. מכיוון שמזג האוויר משתנה באופן דינמי, על הטייס להכיר את אופן היווצרות תופעות מזג האוויר באזור הטיסה המתוכנן ולהבין מתוך כלל הנתונים העומדים לרשותו לפני ותוך כדי הטיסה, מהם השינויים הצפויים והאם הם מאפשרים את ביצוע הטיסה או שיידרש ממנו לשנות את תוכניותיו.

בקורס זה נלמד מה הן תכונות האטמוספירה בכל הקשור לחום, לחץ אוויר ולחות ונבין כיצד הן מתבטאות בהיווצרות תופעות מזג אוויר כגון משקעים, ראות ורוח. נראה כיצד מבנה כדור הארץ והרכב הגזים הנמצא באטמוספירה שסביבו, משפיע על יצירת של חזיתות, שקעים, רמות ורוחות רום הגורמים ליצירת תופעות המוכרות לכולנו מחי היום יום כמו משקעים (גשם, שלג, ברד) או שינויי טמפרטורה שחלקם עלול להוות סכנה גדולה לתעופה.

לקראת כל טיסה, על הטייס לאסוף מידע מטאורולוגי מגוון ממקורות שונים ולדעת לפענח אותו כדי להבין איך ומתי עשוי הוא להיתקל בבעיות במהלך הטיסה המתוכננת. נלמד לקרוא מברקי תצפית ותחזית מזג אוויר, מפות סינופטיות המכילות נתוני רוחות וטמפרטורה.

מטוסי התעופה האזרחית בכל העולם, ובישראל בכלל זה, טסים במסגרת חוקית הנובעת מהסכמות ותקנות בין לאומיות וחוקים מדינתיים הנגזרים מהן.

הגוף המגדיר את המסגרת החוקית העולמית נקרא ICAO – ארגון התעופה הבין לאומית. ארגון זה הוא חלק מהאומות המאוחדות (האו”ם) וחברות בו כל מדינות העולם, חברות התעופה יצרניות מטוסים וציוד תעופתי ורוב ארגוני עובדי התעופה בעולם. החברות בארגון, מקנה למדינות המשתתפות בו, למטוסיהן ולטייסיהן, את הזכות החשובה מאוד של טיסה בשמיהן של מדינות זרות.

מטרת ה-ICAO לשמור על בטיחות הטיסה בעולם ולאפשר את התנאים המיטביים לקיום חופש טיסה וזמינות טיסות בעולם ואת זאת הוא עושה על ידי שיתוף בידע ונתונים כלל עולמי ופיתוח תהליכים רחבים מאוד שישפרו את זרימת התנועה האווירית בעולם תוך אימוץ תהליכים וטכנולוגיות והפצתם בין חברות הארגון. במסגרת זו פועל ה-ICAO לקבוע חוקים ותקנות אחידים ככל האפשר בכל המרחב האווירי.

מדינת ישראל, במסגרת זו, התאימה ומתאימה בכל עת את חוק הטיס ואת תקנות הטיס הנגזרות ממנו לתקנות הבין לאומיות. קיימות תקנות רבות הנוגעות לנושאים רבים כמו רישוי כלי טייס, רישיונות לעובדי טייס וכללי טיסה אותן חייב כל טייס להכיר על בוריין.

הטיסה במרחבי ישראל ובעולם, מבוצעת תחת מגבלות מחמירות מאוד המכתיבות נהלי המראה ונחיתה מדויקים, טיסה בנתיבים ,דיבור בקשר ותחומים נוספים רבים, שעל הטיס להכיר את כולם. מכיוון שבכל התחומים הטיסה קיימים שינויים ועדכונים כל הזמן, נלמד להכיר את הפרסומים הרלוונטיים בארץ ובעולם כמו פמ”ת, NOTAM ואחרים.

הטסת מטוס דורשת להכיר את העקרונות הפיזיקאליים המאפשרים טיסת כלי כבד מן האוויר וכיצד ניתן לשלוט בהטסתו. כאן נלמד על הכוחות הפועלים על המטוס על הקרקע ובאוויר, כיצד נוצרים עילוי וגרר, מהו דחף וכיצד פועלים הגאי המטוס. תחום קריטי מאוד הוא הבנת מגבלות הטיסה של המטוס בכל הקשור להעמסתו, מהירויות הטיסה והתמרון אותו מותר לבצע עימו.

מטוס הוא  כלי מורכב, הכולל מערכות ומכשירים רבים ועל הטיס להכיר את אופן פעולתם בצורה טובה מאוד. המטרה היא שהטייס ילמד להבין את עקרונות הפעולה של כל מערכת ומכשיר, מהן הבדיקות אותן יש לבצע לפני הטיסה ובמהלכה וכיצד ניתן לזהות האם מכשירו או מערכת מסויימת אינם שמישים או נותנים חיווי לא נכון.

זיהוי מדויק של תקלות אפשריות חיוני לצורך נקיטת פעולות מתאימות והבנה כיצד להטיס את המטוס ולהביאו בבטחה לנחיתה. עבור חלק מהתקלות, קיימות פעולות אותן על הטייס לבצע, לפי סדר מוגדר (רשימות תיוג) ואותו עליו ללמוד בעל-פה ולדעת בהמשך גם לבצע את אותן פעולות באוויר.

תכונות הטיסה של כל מטוס שונות מאוד ונובעות מייעודו והמבנה המסוים שלו. במסגרת הקורס נלמד את העקרונות הכלליים של מנוע בוכנה, מערכת הדלק והחשמל ומכשירי הטיסה הבסיסים המצויים בכל מטוס אימון בסיסי. כמו כן נלמד את אופן חישוב נתוני הטיסה של המטוס – מרחקי המראה ונחיתה, ביצועי טיפוס והנמכה, שיוט וגלישה וכיצד יכול הטייס למצוא נתונים אלו בספר המטוס. לכל מטוס ספר מטוס ייחודי משלו, אך מבנה הספר אחיד וההתמצאות בו, לאחר שמבינים את העיקרון, היא פשוטה יחסית. נלמד כיצד לקרוא טבלאות וגרפי ביצועים וכיצד יש להתחשב בנתונים אטמוספריים כמו טמפרטורה ורוח בזמן תכנון הטיסה.

ניווט הוא היכולת להגיע מנקודת יציאה מוגדרת לנקודה מרוחקת במרחב. תכנון הניווט נעשה על גבי מפות, שהן, בצורת כזו או אחרת, דמות מוקטנת של פני כדור הארץ האמיתי. צורת ההמרה מפני כדור הארץ התלת-ממדיים (והעגולים) למפה דו-ממדית, קובעת כיצד תראה המפה ולאיזה שימושים היא תתאים. בקורס זה יילמדו תכונותיו הגאומטריות של כדור הארץ, צורת פריסה שונות של מפות אוויריות והיחס בינן לבין הכדור האמיתי – קנה המידה שלהם והקואורדינטות על פיהן מחולק שטח כדור הארץ. כדי לנווט, על הטייס למדוד את כיוון הטיסה וטווח הטיסה בין כל שתי נקודות ולחשב את זמן הטיסה ביניהן. בעת ביצוע הניווט באוויר אנחנו אוספים נתוני טיסה שונים כמו מהירות הטיסה, כיוון, גובה וטמפרטורה ועל פיהן מבצעים חישובים רבים שמטרתם להשוות כל הזמן בין המקום בו אנחנו נמצאים בפועל ולמקום בו היינו אמורים להימצא בכל שלב של הטיסה. לצורך כך על הטייס לדעת מהי הרוח השוררת בגובה הטיסה מכיוון שהיא משפיעה מאוד על כיוון ומהירות טיסתו של המטוס בפועל. בטיסה נעשה שימוש במצפן מגנטי, במכשירי הטסה ובציוד עזר לניווט רדיו. בעת הטיסה מבוצע איסוף כמות גדולה מאוד של נתונים מהם נבנית תמונת המיקום שלנו. לצורך תרגום הנתונים לתצורה בה ניתן להשתמש בהם וכדי לבצע חישובים שונים, כמו זמן טיסה, דלק נצרך ועוד, נלמד להשתמש במחשבון ניווט ייעודי. במטוסים מודרניים, קיימים מחשבי טיסה וניווט המבצעים משימות אלו עבור הטייס, אך את הבסיס להבנת דרך עבודתם נלמד כאן.

מטוס הוא כלי טיס מורכב למדי. תנאי בסיסי להטסת המטוס הוא הצורך לדעת כיצד פועלות המערכות והמכשירים המותקנים במטוס. לכל מטוס מבנה ייחודי הנובע מהתכלית והייעוד לשמם הוא נבנה. חלק לא קטן מהמערכות במטוס הוא קריטי לתפקודו התקין באוויר ולכן על הטייס להכיר את כל המערכות בצורה כזו שקודם כל הוא יוכל לזהות האם הן פועלות בצורה תקינה, לפני ההמראה ולזהות האם חלות בהן תקלות בשעת הטיסה. אם אכן זוהתה מערכת שאינה פועלת או שאינה פועלת כנדרש, יש צורך שהטייס ידע להביא את המטוס לנחיתה, תוך נקיטת פעולות שיגרמו לכך שהתקלה לא תחמיר ויגרם נזק נוסף למטוס. הלימוד מבוצע באמצעות ספר המטוס, שנכתב על ידי יצרן המטוס והמנוע ובו רשומות כל המגבלות של המטוס ומערכותיו, אופן התפעול שלהן ואופן הטיפול בתקלות – החל משלב אבחון התקלה ועד הגדרת הפעולות הנדרשות לביצוע במקרה ש..

בספר המטוס קיימים גם גרפים וטבלאות של ביצועי המטוס, אותם על הטייס להכיר לצורך תכנון טיסותיו – מרחקי המראה ונחיתה, מהירויות טיסה, קצב טיפוס ותצרוכת דלק בשלבים שונים של הטיסה ובמצבי מנוע שונים.

למידע נוסף בגין חומרי הלימוד והדרישות השונות בקורס הטיס, צרו אתנו קשר ונשמח לענות לשאלותיכם!

צרו איתנו קשר!
study-1