דוגמה 3 הדר

העיסוק בתעופה אזרחית כתחביב או כמקצוע, מחייב קבלת רישיונות והגדרים מקצועיים.
קבלת רישיון או הגדר מחייבת מעבר מבחנים עיוניים ומבחנים טיסתיים מעשיים ברשות התעופה האזרחית ( רת”א).
אנו מספקים את כל מרכיבי הלימוד העיוני הנדרש לצורך מעבר מוצלח של מבחנים הללו.

נושאי הלימוד חופפים את נושאי המבחנים ברת”א. יש לתכנן את פרישת מועדי הבחינות ברת”א בהתאם ליכולת הלימוד האישית, ומומלץ להתייעץ עם צוות המכללה לגבי סדר הבחינות ומשך זמן הלימוד. כמו כן מומלץ שלא להיבחן ביותר משני נושאים ביום אחד.