השגת רישיון טיס הינה תהליך ארוך יחסית הדורש הקצאת משאבים, זמן ומאמץ ורצוי לתכנן מראש את שלבי ביצועו.
סוג הרישיון המבוקש תלוי בניסיון הטיסתי הקודם שלך וברצונותיך ואינו “חליפה תפורה מראש”.
הדרך לרישיון שונה כמובן בין מי שמתחיל את התהליך עם או בלי ניסיון קודם. (ניסיון כטייס מחיל האוויר או כבעל רישיון טיסה ממדינה אחרת)

לימודי תיאוריה לרישיון/הגדר טיס

העיסוק בתעופה אזרחית כתחביב או כמקצוע, מחייב קבלת רישיונות והגדרים מקצועיים. קבלת רישיון או הגדר מחייבת מעבר מבחנים עיוניים ומבחנים טיסתיים מעשיים מטעם רת”א. הידע העיוני הנדרש לכל רישיון או הגדר מורכב ממספר מקצועות שונים. (לדוגמא: מטאורולוגיה, ידע טכני כללי, חוקת אוויר, נווטות וכד’) בכל מקצוע יש לעבור מבחן רת”א נפרד (למעט  מספר מועט של רישיונות/הגדרים בהם מתקיים מבחן משולב הכולל מספר מקצועות) . מכללת שירגל-כנפיים מספקת את כל מקצועות הלימוד העיוני הנדרש לצורך מעבר מוצלח של מבחני רת”א במסגרת לימודי תיאוריה לטיס. בהמשך פרסום זה נביא מידע תמציתי לגבי הדרישות המעוגנות בתקנות הטיס ואופן ההכשרה המומלץ עבור הרישיונות וההגדרים הנפוצים, בדגש על מרכיב הלימוד העיוני. המעוניינים בהעמקת הידע על הדרישות לרישיונות והגדרים לעובדי טיס מוזמנים לעיין באתר רת”א, חקיקה, אכיפה ופרסומים, תקנות צווים וכללים, תקנות הטיס, 575 (רישיונות לעובדי טיס תוכן העניינים), 582 (רישיונות לעובדי טיס). 

לחסרי ניסיון טיסתי מוקדם

תחילת התהליך היא בקבלת “רישיון טיס מתלמד”. צעד פורמלי ראשון זה מול רשות התעופה האזרחית (רת”א) מאפשר לאדם להתחיל לטוס.
את הרישיון הראשון ניתן לבצע על מטוס זעיר, מטוס קטן או מסוק קטן. זוהי שאלה של העדפה אישית ומחיר עבור כל שעת טיסה.
כמה דברים שכדאי לברר וחשוב לקחת בחשבון:

  • מחיר לשעת טיסה (לדוגמה, עלות שעת טיסה במסוק יקרה משעת טיסה במטוס)
  • עלות שעת מדריך טיסה
  • תוספת עלויות אגרות הטיס השונות
  • זמינות המטוסים בבית הספר לטיסה בו נרצה ללמוד
  • האם קיימת יכולת הגעה סבירה לשדה או בית ספר בו תעדיף לבצע את הטיסות.
  • זמן הנדרש בממוצע להשלמת קורס הטיס (דעה רווחת היא שלחניך ממוצע נדרשות מינימום 50 שעות טיסה ויותר)

בנוסף, מספר עובדות חשובות:

אין התנייה בשעות טיסה מעשיות לצורך תאום וגישה לבחינות התיאוריה

לגבי מי שמעוניין להפוך את הטיס למקצוע, חשוב לדעת ששעות טיסה באז”מ אינן נספרות לצורך צבירת שעות לרישיון טיס מסחרי. נדרשות לפחות 250 שעות טיסה כדי להסב רישיון פרטי למסחרי.

לבעלי ניסיון מוקדם

ליוצאי ח”א, יש להתחיל את התהליך בהצגת הניסיון הטיסתי הקודם במחלקת רישוי עובדי טיס ברת”א. (מסמך סטנדרטי אותו יש לבקש ממחלקת הדרכה)
דרישות הרישוי הספציפיות תקבענה על ידי ראש מחלקת רישוי עובדי טיס על סמך נתוני הניסיון שיוצגו בפניו. באופן כללי, טייס מבצעי בחיל האוויר, עומד בדרישות לקבלת רישיון טיס מסחרי.
קיימות מספר אפשרויות לגבי בחירת סוג המטוס ואופן ביצוע הבחינה המעשית לפי סוג המטוס עליו מוסמך מבקש הרישיון. רצוי מאוד להתיעץ ולסכם עם רת”א את הפרטים האלה בתחילת התהליך.
טייסים המוסמכים כקברניטים במערך התובלה הכבדה יכולים להיבחן ישירות לרישיון טיס בנתיבי תובלה (ALTP).
לטייסי מסוקים מומלץ לבצע רישיון מסחרי על מסוק ולהסב אותו בהמשך למטוס (כנף קבועה).
בנוסף על בחינות הרישיון עצמו קיימות שתי בחינות בלתי תלויות נוספות:

שתי הבחינות מבוצעות ב“מכון פילת”.

המרת רישיון זר לרישיון ישראלי

כעיקרון, המרת רישיון זר מחייבת מעבר מחודש של כל הבחינות העיוניות הנדרשות ע”י רת”א. מחזיק ברישיון ALTP זר נדרש לעבור מבחן טייס תובלה בנתיבי אוויר מעשי ומבחן עזרי ניווט רדיו. מי שברישיונו הזר מופיע הגדר בקיאות באנגלית פטור ממבחן בקיאות באנגלית. בחלוף 3 שנים מיום קבלת הרישיון הישראלי יחויב בבחינה תקופתית של בקיאות באנגלית מטעם רת”א.

הגאים במטוס