הדרך לרישיון טיס

השגת רישיון טיס הינה תהליך ארוך יחסית הדורש הקצאת משאבים, זמן ומאמץ ורצוי לתכנן מראש את שלבי ביצועו.
סוג הרישיון המבוקש תלוי בניסיון הטיסתי הקודם שלך וברצונותיך ואינו “חליפה תפורה מראש”.
הדרך לרישיון שונה כמובן בין מי שמתחיל את תהליך השגת הרישיון הישראלי עם או בלי ניסיון קודם, מחיל האוויר או כבעל רישיון טיסה ממדינה אחרת.

לחסרי ניסיון טיסתי מוקדם

תחילת התהליך היא בקבלת “רישיון טיס מתלמד”. זהו צעד פורמלי ראשון מול רשות התעופה האזרחית” (רת”א) המאפשר לאדם להתחיל לטוס.
את הרישיון הראשון ניתן לבצע על מטוס זעיר (אז”מ), מטוס קטן (צסנה 172 לדוגמה) או מסוק קטן (רובינזון R-44/22). זוהי שאלה של העדפה אישית ומחיר עבור כל שעת טיסה.
רצוי להתייעץ עם בעלי ניסיון, לבדוק עלויות לשעת טיסה, זמינות ויכולת הגעה סבירה לשדה או בית ספר בו תבוצענה הטיסות. לחניך ממוצע נדרשות מינימום 50 שעות טיסה ויותר.
למי שמעוניין להפוך את הטיס למקצוע, צריך לזכור ששעות טיסה באז”מ אינן נספרות לצורך צבירת שעות לרישיון טיס מסחרי, נדרשות לפחות 250 שעות כדי להסב רישיון פרטי למסחרי ועלות שעת טיסה במסוק כפולה מזו של שעת טיסה במטוס.
על מנת לגשת למבחן התאורטי הראשון ברת”א על מבקש הרישיון לצבור לפחות 25% משעות הטיסה הנדרשות לרישיון, כלומר עליך לבצע לפחות 12.5 שעות טיסה לפני תחילת המבחנים.

לבעלי ניסיון מוקדם

לגבי מי שהגיע מחיל האוויר ומבקש להשיג רישיון, יש להתחיל את התהליך בהצגת הניסיון הטיסתי הקודם במחלקת רישוי עובדי טיס ברת”א (מסמך סטנדרטי אותו יש לבקש ממחלקת הדרכה).
דרישות הרישוי הספציפיות תקבענה על ידי ראש מחלקת רישוי עובדי טיס על סמך נתוני הניסיון שיוצגו בפניו אך באופן כללי, טייס מבצעי בחיל האוויר, עומד בדרישות לקבלת רישיון טיס מסחרי.
קיימות מספר אפשרויות לגבי בחירת סוג המטוס ואופן ביצוע הבחינה המעשית לפי סוג המטוס עליו מוסמך מבקש הרישיון, אותן רצוי מאוד לסכם עם רת”א בתחילת התהליך.
טייסים המוסמכים כקברניטים במערך התובלה הכבדה יכולים להיבחן ישירות לרישיון טיס בנתיבי תובלה (ALTP).
לטייסי מסוקים מומלץ לבצע רישיון מסחרי על מסוק ולהסב אותו בהמשך למטוס (כנף קבועה).
עבור כל הרישיונות נדרשים בנוסף על בחינות הרישיון עצמו עוד שתי בחינות בלתי תלויות:

  • רישיון רדיו-טלפון (R/T) זוהי הבחינה הנדרשת להפעלת מכשיר קשר
  • ENGLISH PROFECENCY בחינה באנגלית תעופתית המהווה דרישה מנדטורית של איגוד התעופה הבינלאומי לכל מחזיקי רישיון עובד טיס בעולם

שתי הבחינות מבוצעות ב”מכון פילת”.

המרת רישיון זר לרישיון ישראלי

כעיקרון, המרת רישיון זר מחייבת מעבר מחודש של כל הבחינות העיוניות הנדרשות ע”י רת”א.מחזיק ברישיון ALTP זר (בדרך כלל אמריקאי) נדרש לעבור מבחן טייס תובלה בנתיבי אוויר ומבחן עזרי רדיו וניווט (ענ”ר).מי שברישיונו הזר מופיע הגדר בקיאות באנגלית פטור ממבחן בקיאות באנגלית, אך בחלוף 3 שנים מיום קבלת הרישיון הישראלי יחויב בבחינה תקופתית של בקיאות באנגלית מטעם רת”א.

הגאים במטוס